• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

TEZ HAZIRLAMA

1. Yüksek Lisans Tez Konusunun Belirlenmesi veya Değiştirilmesi

  1.1. Öğrenci ders aşamasını tamamlamasını takip eden yarıyılda danışmanı ile belirlediği tez konusunu, tez öneri formuna yazarak EABD Başkanlığına teslim eder. EABD kararı ile ilgili Enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

   1.2. Tez konusu değişikliği danışmanın talebi, EABD Başkanlığının olumlu görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.

 

2. Yüksek Lisans Tezinin Benzerlik İncelemesinden Geçirilmesi  

    2.1. Öğrenci tezini enstitü tez yazım kılavuzunda gösterilen esaslara göre hazırlar ve elektronik ortamda danışmanına iletir.

    2.2. Danışman, elektronik ortamda söz konusu tezi benzerlik incelemesinden geçirilmek üzere EABD Başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

    2.3. Enstitü, teze ilişkin benzerlik raporunu en geç beş işgünü içinde danışmana iletir.