• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME

 

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları 

PROGRAM

ALES veya YÖK EŞDEĞERLİLİĞİ GÖSTEREN DİĞER SINAVLAR 

PUAN TÜRÜ / PUAN (ASGARİ) 

YABANCI DİL PUANI (ASGARİ)

KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya YÖK EŞDEĞERLİLİĞİ GÖSTEREN DİĞER SINAVLAR
(İNGİLİZCE)

MEZUNİYET 

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

EA 65

..

İİBF, İşletme, Turizm, İktisat, Siyasal Bilgiler, Ticaret ve Turizm Fakültelerinden birinden lisans mezunu olmak veya Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.

SOSYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

EA 65

..

Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)


EA 70

70

Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri veya İşletme Enformatiği bölümlerinden birinden  lisans mezunu olmak. Diğer ilgili olabilecek bölüm mezunları bölüm kurulu kararı veya bölüm başkanı onayı ile başvurabilir. (4)

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

EA 65

..

Lisans mezunu olmak.

İŞ ZEKASI VE VERİ ANALİTİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

..

..

Lisans mezunu olmak.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

..

..

Coğrafya Bölümü, İstatistik Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Arkeoloji Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Mimarlık Bölümü, Orman Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Meteoroloji Mühendisliği lisans bölümlerinden birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bir alt eğitimini Türkiye dışında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ALES veya eşdeğer sayılan sınav belgesi şartı aranmaz.

* Başvuran adayların lisans veya yüksek lisans not ortalaması “4”lük not sisteminde en az “2,50” olmak zorundadır. (Tezli Yüksek Lisans Programları için)

* Yabancı uyruklu öğrenciler katkı payı ödemekle yükümlüdür.

* Başvurular online olarak yapılacaktır.

 

Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

a) Bilim sınavı yazılı olarak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecek şekilde yapılır.

b) Başarı notu, ALES puanının % 60’ı, lisans genel not ortalamasının % 10’u, bilim sınav puanının % 30’u alınarak hesaplanır.

c) Yazılı bilimsel sınavdan 50’nin altında alan adaylar, diğer puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır.

d) Jüri başkanı, adayların yerleştirme puan hesabını içeren tutanağı EABD Başkanlığı kanalıyla, yazılı bilimsel sınav tarihini izleyen iki iş günü içinde Enstitüye teslim eder.

e) Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

f) Enstitü asıl ve yedek adaylardan oluşan listeyi derhal ilan eder.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

a) Programlara öğrenci kabulünde kural olarak, başvuran lisans mezuniyet notuna göre sıralama yapılır.

b) Sıralamada eşitlik halinde eşit olan adayların tamamı programa kabul edilir.

c) Enstitü asıl ve yedek adaylardan oluşan listeyi ilan eder.